PewDiePie

PewDiePie คือคนที่สามารถเรียกเต็มปากได้เลยว่าเขาคือ “ราชาแห่ง youtube” เพราะในปัจจุบันนั้นเขามีผู้ติดตามใน ช่องถึงจำนวน 103 ล้านคน เขาเป็นทั้งนักแสดงตลก  blogger  นักรีวิวเกมส์ โฆษณาสินค้าต่างๆ กล่าวเพียงว่าเมื่อเขาเล่นเกม์ หรือแนะนำสินค่าไดๆ แล้้วนั้นของสิ่งนั้นจะได้รับความนิยเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เขานั้นได้รับการจัดอันดับกับ frobs ให้เป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก  PewDiePie นั้นคือตัวอย่างที่ดีของคนที่เห็นโอกาศ และสามารถคว้ามันไว้ จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน