นักรีวิว (Reviewer)

นักรีวิว” คือคนที่มีความรู้ความสามารถรู้ลึกรู้จริงในเรื่องไดเรื่องหนึ่ง ซึ่งส่วนมากนั้น อาชีพนักรีวิวจะเป็นการ รีวิว ข้อดีข้อเสีย สามารถบอกได้ถึงประโยชน์ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ อย่างระเอียด ในปัจจุบันนั้น ผู้ประกอบการหลายรายเลือกที่จะให้ influencer หรือผู้ที่มีชื่อเสียงในอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นผู้รีวิวสินค้า เพราะมีทั้งความน่าเชื่อถือ และวิธีกาๆรนำเสนอที่สนุกสนานแปลกตานั่นเอง